marți, 22 noiembrie 2016

Bloom Your Life Iasi - Sau altfel spus, arta de a lucra cu florile
Întotdeauna am avut probleme serioase când a venit vorba de a duce flori cuiva. Ba aranjamentele erau prea bogate sau prea simple, prea ieftine sau prea scumpe. Am încercat de vreo două ori să creez eu un buchet de flori după gustul și ochiul meu critic. Eșec total! Și dacă luam o tufă dintr-un gard, era mai oacheșă decât marile mele capodopere florale.
Mi-am dorit dintotdeauna să știu să aranjez florile după cromatică și dimensiuni. Să le știu timpul de viață, când să le ud și când nu, care are nevoie de mai multă lumină și care trebuie să stea pe întuneric. Fiind organizator de evenimente, nu de puține ori am văzut aranjamente WOW, dar și aranjamente ale căror flori începeau să moară înainte ca petrecerea să înceapă. Amatori, mi-am zis în gând. Acesta a fost și motivul pentru care la nunta mea am ales pentru fiecare masă aranjamente diferite. Dar asta este din altă poveste și mai bine să revenim la ale noastre.


Ei bine, zilele trecute am primit o invitație parfumată și colorată la un eveniment ce va avea loc la Palatul Culturii: Bloom Your Life Iași 2016. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii florilor ivită ieșenii ca timp de două zile să descoperi secretele din spatele aranjamentelor florale.
Bloom your life Iași, orga­ni­zat de Flo­ris­tiq Art Inter­na­tio­nal în cola­bo­rare cu Decro Flo­ris­tica, este un pro­gram unic de design flo­ral, care își pro­pune să înflo­rească viața par­ti­ci­pan­ți­lor, indi­fe­rent dacă sunt flo­riști la înce­put de drum, fac parte din lumea flo­ri­lor de mai mulți ani sau pur și sim­plu sunt pasio­nați de fru­mu­se­țea flo­ri­lor și vor să învețe să facă desig­nuri flo­rale pen­tru a le dărui pri­e­te­ni­lor sau pen­tru a-și decora casa.”Este un eveniment care va schimba perspectiva multor persoane despre flori, design floral, viața de florist, inclusiv despre un business cu flori. Va fi o parte de demonstrații a unor aranjamente florale cu tema Crăciunului, le vom explica participanților despre toate materialele și tehnicile pe care le pot folosi pentru a pune în practică ceea ce văd, iar duminica vom crea o experiență unică în România. Vom realiza împreună un brad neconvențional, înalt de 4 metri. Toate astea se întâmplă în Palatul Culturii de la Iași, o locație istorică, un patrimoniu național, un loc plin de magie, care se potrivește perfect ideii de Crăciun. Este un eveniment de talie internațională, un eveniment în premieră în zona Moldovei."
Andreea Stor - fon­da­toa­rea Flo­ris­tiq Art Inter­na­tio­nal

         Bloom Your life Iasi  își propune să ridice Iașul la rangul pe care îl merită ca oraș al culturii, artelor și educației. Este un eveniment de design floral de standarde internaționale, dedicat atât floriștilor la început de drum cât și celor experimentați sau persoanelor pasionate de frumusețea florilor.
Vor fi două zile pline de magie și culoare grație florilor, care vor juca rolul principal în designurile profesorilor de floristica, Andreea Stor , Raluca Olaru și ale participanților.

Cine sunt oamenii florilor?


         Andreea Stor — Pro­fe­sor inter­națio­nal de flo­ris­tică și desig­ner flo­ral cu peste 10 ani de expe­riență, fon­da­toa­rea Flo­ris­tiq Art Inter­na­tio­nal, cea mai per­for­mantă școală de design flo­ral din Româ­nia și una din­tre cele mai bune din lume. Andreea a revo­lu­țio­nat design-ul flo­ral româ­nesc și a fost prima repre­zen­tată a Româ­niei pe sce­nele inter­națio­nale de pro­fil. Este de ase­me­nea pre­șe­dinta pri­mei Aso­ci­a­ții Națio­nale a Flo­ris­ti­lor din țară și a pus bazele celui mai com­plex pro­gram de dezvol­tare a flo­riș­ti­lor din Româ­nia, Flo­ris­ti­qArt.


        Raluca Olaru  — Desig­ner flo­rist și owner Decro Flo­ris­tica, a învă­țat că flo­rile sunt un fel de a fi, iar flo­ris­tica o lume minu­nată cu un stil de viață dife­rit. În cei 8 ani de acti­vi­tate, a pus în scenă peste 200 de eve­ni­mente. Coor­do­nează întreaga echipă Decro, sem­nează cre­a­ția de design flo­ris­tic și înso­țește cli­en­ții pas cu pas pe dru­mul orga­ni­ză­rii eve­ni­men­te­lor. Este licen­ți­ată în Design, de către Facul­ta­tea de Arte Vizu­ale și Design din Iași, com­ple­tându-și stu­di­ile cu un pro­gram de mas­ter în cadrul Facul­tă­ții de Hor­ti­cul­tură Iași.

Pentru cine este acest eveniment? 
Pentru cei care vor să învețe să-și facă propriile aranjamente florare pentru a le oferi cadou sau pentru a-și înfrumuseța casele. Pentru cei  care vor să creeze bijuterii din flori, pălării și de ce nu rochii. Pentru cei care vor să-și deschidă un business în acest domeniu sau pentru cei care deja au o afacere cu flori dar vor ceva inedit. Pentru orice romantic îndrăgostit iremediabil de flori.

       Dacă ești interesat, te poți înscrie AICI.

Programul:
Sâm­bătă, 26 noiem­brie

12.00–15.00: Demon­stra­șie design flo­ral
16.00–19.00: Wor­k­shop design flo­ral
19.00–20.00: Networ­king

Dumi­nică, 27 noiem­brie
11:00–19:00- wor­k­shop de design flo­ral

Dacă nu știi cum va fi, fă-ți o idee urmărind filmulețul de mai jos.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu